Về chúng tôi

Ý NGHĨA LOGO và KÝ HIỆU CỦA PARD

Ký hiệu của tay trái mang ý nghĩa: Ngôn ngữ ký hiệu chính là ngôn ngữ đầu tiên, là tiếng mẹ đẻ của người điếc

Ký hiệu của tay phải mang ý nghĩa: Ngôn ngữ ký hiệu chính là đại diện cho tiếng nói mạnh mẽ và sự chủ động của người điếc