Support the Ukrainian Crisis! We have a special fund for high impact Gives addressing Ukraine and refugees fleeing the country!

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Tập huấn Nâng cao kỹ năng thuyết trình cho người Điếc

  • by admin
  • Tháng Chín 7, 2021

Chi Hội người điếc Hà Nội (HAD) đã mời Thạc sĩ Nguyễn Trần Thủy Tiên, Giám đốc #PARDVietnam là giảng viên của khóa tập huấn "Kỹ thuật thuyết trình trên nền tảng trực tuyến" nhằm nâng cao năng lực cho Ban lãnh đạo và các hội viên của HAD. Với nhiều phương pháp tập huấn thú vị từ giảng viên, người tham gia tương tác sôi nổi và áp dụng ngay kỹ năng học được qua các bài tập thực hành nhóm và cá nhân. Nhiều học viên bày tỏ tiếc nuối khi khóa tập huấn kết thúc và mong muốn được tiếp tục tham gia tập huấn trong tương lai. Chúc cho ban lãnh đạo và hội viên HAD sẽ vận dụng tốt những kỹ năng này cho quá trình phát triển của Chi hội người điếc Hà Nội.

Chi Hội người điếc Hà Nội (HAD) đã mời Thạc sĩ Nguyễn Trần Thủy Tiên, Giám đốc #PARDVietnam là giảng viên của khóa tập huấn “Kỹ thuật thuyết trình trên nền tảng trực tuyến” nhằm nâng cao năng lực cho Ban lãnh đạo và các hội viên của HAD.

Với nhiều phương pháp tập huấn thú vị từ giảng viên, người tham gia tương tác sôi nổi và áp dụng ngay kỹ năng học được qua các bài tập thực hành nhóm và cá nhân. Nhiều học viên bày tỏ tiếc nuối khi khóa tập huấn kết thúc và mong muốn được tiếp tục tham gia tập huấn trong tương lai.

Chúc cho ban lãnh đạo và hội viên HAD sẽ vận dụng tốt những kỹ năng này cho quá trình phát triển của Chi hội người điếc Hà Nội.

Sign up for free class

It’s easy and free!

admin

admin

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *