Support the Ukrainian Crisis! We have a special fund for high impact Gives addressing Ukraine and refugees fleeing the country!

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Tư vấn pháp lý miễn phí cho người điếc

  • by admin
  • Tháng Tư 24, 2021

Sáng ngày 24/04/2021, buổi tư vấn trợ giúp pháp lý dành cho người điếc do PARD Vietnam và Trung tâm DRD phối hợp tổ chức đã diễn ra tại TPHCM. 15 người điếc đến từ nhiều nơi khác nhau đã tham gia buổi tư vấn và đặt ra nhiều câu hỏi thiết thực liên quan đến trợ cấp xã hội và hoà nhập, bình đẳng khi tham gia lao động. 5 tư vấn viên bao gồm người khuyết tật vận động, người mù, người câm đã nhiệt tình giải đáp những thắc mắc của người tham gia. Buổi tư vấn hôm nay thật sự chất lượng và có một không hai. Vì người mù và người điếc có thể thoải mái giao tiếp với nhau mà không có rào cản. Người tham gia rất sôi nổi nêu ra nhiều vấn đề. Sắp tới đây DRD sẽ tiếp tục hợp tác với PARD để tổ chức thêm những buổi như vậy nhằm đáp ứng nhu cầu của người điếc.Chị Bích Phương - Cán bộ dự án Trung tâm DRD PARD Vietnam cũng xin gửi lời cảm ơn đến Caztus Ice Blended đã nhiệt tình hỗ trợ địa điểm để sự kiện được diễn ra tốt đẹp.

Sáng ngày 24/04/2021, buổi tư vấn trợ giúp pháp lý dành cho người điếc do PARD Vietnam và Trung tâm DRD phối hợp tổ chức đã diễn ra tại TPHCM.

15 người điếc đến từ nhiều nơi khác nhau đã tham gia buổi tư vấn và đặt ra nhiều câu hỏi thiết thực liên quan đến trợ cấp xã hội và hoà nhập, bình đẳng khi tham gia lao động. 5 tư vấn viên bao gồm người khuyết tật vận động, người mù, người câm đã nhiệt tình giải đáp những thắc mắc của người tham gia.

Buổi tư vấn hôm nay thật sự chất lượng và có một không hai. Vì người mù và người điếc có thể thoải mái giao tiếp với nhau mà không có rào cản. Người tham gia rất sôi nổi nêu ra nhiều vấn đề. Sắp tới đây DRD sẽ tiếp tục hợp tác với PARD để tổ chức thêm những buổi như vậy nhằm đáp ứng nhu cầu của người điếc.

Chị Bích Phương – Cán bộ dự án Trung tâm DRD

PARD Vietnam cũng xin gửi lời cảm ơn đến Caztus Ice Blended đã nhiệt tình hỗ trợ địa điểm để sự kiện được diễn ra tốt đẹp.

Sign up for free class

It’s easy and free!

admin

admin

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *