Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Phát triển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ đầu tiên của người điếc và là phương tiện giao tiếp chính trong cuộc sống hằng ngày. Ngôn ngữ ký hiệu là một ngôn ngữ độc lập, khác với Tiếng Việt. Ngôn ngữ ký hiệu có ngữ pháp, cấu trúc riêng biệt. Ngôn ngữ ký hiệu rất quan trọng và là nền tảng để trẻ điếc và cộng đồng người điếc phát triển tư day và tiếp cận thông tin.

Trung tâm PARD đã tập huấn kỹ năng phân tích ngôn ngữ ký hiệu cho các câu lạc bộ/nhóm người điếc tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các thành viên trong câu lạc bộ/nhóm người điếc cùng nhau thảo luận và sáng tạo ký hiệu địa phương dựa trên đặc điểm địa lí, văn hóa và lối sống của địa phương đó. Từ 2019 đến 2020, hơn 600 ký hiệu mới đã được sáng tạo và sử dụng rộng rãi bởi người điếc và cộng đồng người nghe sử dụng NNKH như giáo viên, cha mẹ, phiên dịch viên tại các tỉnh thành. Ký hiệu của các tỉnh cũng được thống nhất và thông báo chính thức đến cộng đồng người điếc trên cả nước.

Danh sách những ký hiệu địa phương của các tỉnh thành
https://bit.ly/3wmEmcq

Trong năm 2020, PARD cũng đã thực hiện dự án “Giáo viên điếc tương lai”. Đây là một trong 25 dự án nổi bật tại Đông Nam Á được lựa chọn nhận tài trợ từ YSEALI Seeds (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Dự án đã đào tạo 15 giáo viên người điếc tại 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Với những kỹ năng học được, những giáo viên điếc này sẽ là lực lượng nòng cốt để lan tỏa ngôn ngữ ký hiệu đến nhiều người khác trong xã hội. Đặc biệt, thông qua những lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu, chúng tôi hy vọng sẽ đào tạo được nhiều phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu nhằm phụ vụ cho nhu cầu giao tiếp của cộng đồng người điếc tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.