Support the Ukrainian Crisis! We have a special fund for high impact Gives addressing Ukraine and refugees fleeing the country!

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Vận động chính sách NKT cùng các tổ chức Liên Hợp Quốc

  • by admin
  • Tháng Bảy 3, 2021

Từ ngày 22/06 đến ngày 02/07/2021, Trung tâm PARD đã được mời tham dự chuỗi 5 hội thảo tham vấn với các chủ đề khác nhau liên quan đến người khuyết tật, bao gồm:1️⃣  Tăng cường tính phù hợp giữa khung pháp lý của Việt Nam về người khuyết tật với công ước về quyền của người khuyết tật2️⃣  Các dịch vụ hỗ trợ dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật và trẻ em khuyết tật tại Việt Nam3️⃣  Sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền của người khuyết tật4️⃣  Tăng cường sự tham gia có ý nghĩa của người khuyết tật trong xây dựng chính sách5️⃣  Phòng chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện UNDP Việt Nam phát biểu khai mạc tại Hội thảo tham vấn #PARDVietnam cùng nhiều tổ chức của và vì NKT, tổ chức phi chính phủ, đại diện các bộ ban ngành và doanh nghiệp đã chia sẻ về những nhu cầu, rào cản của NKT cũng như cộng đồng người điếc trên nhiều phương diện và đóng góp nhiều ý kiến nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng mà người khuyết tật gặp phải trong cuộc sống. PARD Vietnam đã đóng góp nhiều ý kiến và đề xuất về nhu cầu, rào cản của cộng đồng người điếc trong phần thảo luận nhóm Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ban ngành và giữa các cấp trung ương và địa phương …

Từ ngày 22/06 đến ngày 02/07/2021, Trung tâm PARD đã được mời tham dự chuỗi 5 hội thảo tham vấn với các chủ đề khác nhau liên quan đến người khuyết tật, bao gồm:
1️⃣  Tăng cường tính phù hợp giữa khung pháp lý của Việt Nam về người khuyết tật với công ước về quyền của người khuyết tật
2️⃣  Các dịch vụ hỗ trợ dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật và trẻ em khuyết tật tại Việt Nam
3️⃣  Sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền của người khuyết tật
4️⃣  Tăng cường sự tham gia có ý nghĩa của người khuyết tật trong xây dựng chính sách
5️⃣  Phòng chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện UNDP Việt Nam phát biểu khai mạc tại Hội thảo tham vấn

#PARDVietnam cùng nhiều tổ chức của và vì NKT, tổ chức phi chính phủ, đại diện các bộ ban ngành và doanh nghiệp đã chia sẻ về những nhu cầu, rào cản của NKT cũng như cộng đồng người điếc trên nhiều phương diện và đóng góp nhiều ý kiến nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng mà người khuyết tật gặp phải trong cuộc sống.

PARD Vietnam đã đóng góp nhiều ý kiến và đề xuất về nhu cầu, rào cản của cộng đồng người điếc trong phần thảo luận nhóm

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ban ngành và giữa các cấp trung ương và địa phương là giải pháp để xây dựng khung pháp lý toàn diện và các dịch vụ có hòa nhập người khuyết tật nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng mà người khuyết tật phải đối mặt trên nhiều phương diện trong cuộc sống.

Bà Diana Torres, Trưởng phòng Quản trị công và Tham gia, UNDP Việt Nam

Đây là hoạt động do UNDP phối hợp cùng UNFPA Viet Nam – Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và UNICEF Vietnam – Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc đang triển khai trong khuôn khổ Chương trình hợp tác UNPRPD MPTF (Quỹ ủy thác đa tài trợ Dự án Hợp tác thúc đẩy Quyền Người Khuyết Tật giữa các tổ chức của Liên Hợp Quốc) tổ chức.

Sign up for free class

It’s easy and free!

admin

admin

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *