Support the Ukrainian Crisis! We have a special fund for high impact Gives addressing Ukraine and refugees fleeing the country!

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Hội thảo “Cộng đồng người điếc và phiên dịch viên” khu vực châu Á

  • by admin
  • Tháng Sáu 29, 2021

Vào ngày 26/06/2021, Trung tâm PARD đã đại diện Việt Nam tham dự hội thảo "Cộng đồng người điếc và phiên dịch viên hợp tác xây dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn" do Liên đoàn người điếc thế giới tại khu vực châu Á (WFD RSA) và Hiệp hội phiên dịch viên NNKH thế giới (WASLI) tổ chức. PARD Vietnam cùng với đại biểu đến từ nhiều quốc gia khu vực châu Á đã chia sẻ về tình hình mỗi nước và đóng góp ý kiến để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những hỗ trợ chuyên môn từ WFD và WASLI cũng như nhiều cơ hội hơn nữa để Việt Nam tham dự những sự kiện trong khu vực và trên thế giới.Chị Nguyễn Trần Thuỷ Tiên phát biểu tại hội thảo Trung tâm PARD đã mời chị Vũ Thị Hồng, đại diện người điếc miền Bắc cùng tham dự hội thảo này.

Vào ngày 26/06/2021, Trung tâm PARD đã đại diện Việt Nam tham dự hội thảo “Cộng đồng người điếc và phiên dịch viên hợp tác xây dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn” do Liên đoàn người điếc thế giới tại khu vực châu Á (WFD RSA) và Hiệp hội phiên dịch viên NNKH thế giới (WASLI) tổ chức.

PARD Vietnam cùng với đại biểu đến từ nhiều quốc gia khu vực châu Á đã chia sẻ về tình hình mỗi nước và đóng góp ý kiến để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những hỗ trợ chuyên môn từ WFD và WASLI cũng như nhiều cơ hội hơn nữa để Việt Nam tham dự những sự kiện trong khu vực và trên thế giới.

Chị Nguyễn Trần Thuỷ Tiên phát biểu tại hội thảo

Trung tâm PARD đã mời chị Vũ Thị Hồng, đại diện người điếc miền Bắc cùng tham dự hội thảo này.

Sign up for free class

It’s easy and free!

admin

admin

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *