Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Không phân biệt đối xử với người Điếc!

  • by admin
  • Tháng Bảy 6, 2021

Liên Đoàn Người Điếc Thế Giới (WFD) đã đưa ra thông điệp “Không phân biệt đối xử với người Điếc!” nhằm nâng cao nhận thức của xã hội. Trung Tâm PARD đã liên hệ và nhận được sự đồng ý của WFD để chuyển thông điệp này sang Ngôn ngữ ký hiệu Hồ Chí Minh.

Nhờ vậy cộng đồng người Điếc và người nghe tại Việt Nam đã tiếp cận được với thông điệp quan trọng này.

Mời mọi người theo dõi thông điệp qua video sau.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *