Support the Ukrainian Crisis! We have a special fund for high impact Gives addressing Ukraine and refugees fleeing the country!

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Rút tiền ATM bằng CCCD gắn chip

  • by admin
  • Tháng Sáu 22, 2022

BẢN TIN XÃ HỘI: Dịch vụ rút tiền bằng thẻ Căn cước Công dân gắn chip đang triển khai thí điểm tại một số ngân hàng. Mời các bạn theo dõi Bản tin Ngôn ngữ ký hiệu!

#PARDNews#PARDVietnam#BảntinNgônngữkýhiệu#Bảntinxãhội#cộngđồngngườiđiếc#ngônngữkýhiệu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *