Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Đoàn kết cùng phát triển

🤝 ĐOÀN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN 🤝
🔸 Theo nhu cầu của các CLB người điếc, #PARDVietnam đã kết nối và tổ chức cuộc họp trực tuyến với 30 đại diện của các CLB người điếc trên toàn quốc và Ban Vận Động thành lập Hội người điếc ngày 15/03.
🌟 Thông qua cuộc họp này, Ban Vận Động đã chia sẻ về quá trình hoạt động từ năm 2014 đến nay và giải đáp các thắc mắc về yêu cầu, thủ tục và quy trình thành lập Hội hiện nay. Các CLB đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiến tới một cộng đồng vững mạnh trong tương lai.
🌻 #PARDVietnam xin cảm ơn tất cả các CLB và Ban Vận Động đã dành thời gian tham gia cuộc họp.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *