Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Khóa tập huấn đầu tiên nằm trong dự án “Nâng cao năng lực người Điếc Việt Nam và Campuchia”vì một xã hội bình đẳng”

  • by admin
  • Tháng Sáu 7, 2020

Sau khi trở lại cuộc sống bình thường mới, PARD đã tổ chức khóa tập huấn đầu tiên nằm trong dự án “Nâng cao năng lực người Điếc Việt Nam và Campuchia vì một xã hội bình đẳng” nhằm trang bị kiến thức và kĩ năng cần thiết cho 20 lãnh đạo Điếc đến từ khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa PARD, DDSP Cambodia và NLR Mekong dưới sự tài trợ của tổ chức Voice.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *