Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Khóa tập huấn đầu tiên từ ngày 19-23/06/2019 nằm trong dự án “Thắp sáng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam”

  • by admin
  • Tháng Sáu 26, 2019

Vậy là khóa tập huấn đầu tiên từ ngày 19-23/06/2019 nằm trong dự án “Thắp sáng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam” do HandSpeak Việt Nam tổ chức, dưới sự tài trợ của VOICE đã diễn ra thật vui và để lại nhiều kiến thức cho những bạn Điếc tham gia.

HandSpeak Việt Nam chân thành cảm ơn tổ chức VOICE, The Spindle, NLR Mekong và các đối tác đã liên kết, hỗ trợ thực hiện chương trình này.

Hãy cùng HandSpeak Việt Nam nhìn lại những hình ảnh kỉ niệm trong 5 ngày vừa qua nhé!

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *