Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Khóa tập huấn “Giáo viên Điếc tương lai”

  • by admin
  • Tháng Sáu 30, 2020

Tuần qua, hoạt động đầu tiên của dự án “Giáo viên Điếc tương lai” đã diễn ra với sự tham gia của 15 người Điếc đến từ khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

“Giáo viên Điếc tương lai” là 1 trong 4 nhóm của Việt Nam, 25 nhóm của Đông Nam Á có dự án nổi bật và nhận được tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Quỹ tài trợ hạt giống tương lai của Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) năm 2020.

Mục tiêu của dự án nhằm đào tạo chuyên môn và kỹ năng giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người Điếc tiềm năng, góp phần lan tỏa ngôn ngữ ký hiệu đến cộng đồng tại các tỉnh địa phương.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *