Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Khóa tập huấn nằm trong dự án “Thắp sáng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam” do VOICE tài trợ

  • by admin
  • Tháng Chín 26, 2019

Trong 5 ngày từ 18-22.09.2019, các bạn Điếc đã tham gia tập huấn và cùng nhau tìm hiểu về Ngày Quốc Tế Ngôn Ngữ Ký Hiệu 23.09 và Tuần lễ người Điếc Thế giới 2019. Chúng mình đã có những hoạt động ý nghĩa chào mừng sự kiện đặc biệt này!

Chúng mình tự hào là người Điếc và chúng mình yêu Ngôn ngữ ký hiệu!

Quyền Ngôn Ngữ Ký Hiệu cho tất cả!Khóa tập huấn nằm trong dự án “Thắp sáng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam” do VOICE tài trợ. HandSpeak Việt Nam chân thành cảm ơn tổ chức VOICE, NLR Mekong và các đối tác đã liên kết, hỗ trợ thực hiện chương trình này.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *