Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Khóa tập huấn nằm trong dự án “Thắp sáng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam” do VOICE tài trợ

  • by admin
  • Tháng Mười Một 4, 2019

Cuối tháng 10 vừa qua, các bạn Điếc đã tham gia tập huấn và cùng nhau tìm hiểu về Ngôn Ngữ Ký Hiệu chuyên sâu thật sôi nổi. Nhiều kiến thức mới tuy khó nhưng đã giúp cho chúng mình hiểu rõ và phát triển ngôn ngữ kí hiệu của bản thân tốt hơn.

Khóa tập huấn nằm trong dự án “Thắp sáng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam” do VOICE tài trợ. HandSpeak Việt Nam chân thành cảm ơn tổ chức VOICE, NLR Mekong và các đối tác đã hỗ trợ thực hiện chương trình này.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *