Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Nâng cao kỹ năng sản xuất video truyền thông cho các CLB Người Điếc Miền Trung và Miền Bắc

Nâng cao kỹ năng sản xuất video truyền thông cho các CLB Người Điếc Miền Trung và Miền Bắc
🌿 #PARDVietnam đã tổ chức hai khóa tập huấn “Kỹ năng sản xuất video truyền thông” cho các CLB người điếc miền Trung và miền Bắc vào tháng 4 vừa qua.
👨‍💻 Khóa tập huấn được hướng dẫn bởi anh Võ Đình Hùng là người điếc với nhiều kinh nghiệm sản xuất video truyền thông cho các dự án cộng đồng. Các học viên đã có thời gian tìm hiểu và thực hành kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, dựng phim cơ bản với công cụ Photoshop và Premiere.
✨ Các học viên vô cùng hứng thú trong các buổi học vì giảng viên là người Điếc sử dụng NNKH để giảng dạy giúp các bạn tiếp thu nhanh và phát huy được tính chủ động trong quá trình học. Chỉ trong 2 ngày, tất cả học viên đều đã có thể tự chỉnh sửa ảnh, video và sản xuất bản tin ngôn ngữ ký hiệu địa phương nhằm phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng người điếc.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *