Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Nâng cao năng lực – thu hẹp khoảng cảnh

💪 NÂNG CAO NĂNG LỰC – THU HẸP KHOẢNG CÁCH
#PARDVietnam và Liên Đoàn Người Điếc Thế Giới đã tổ chức khóa đào tạo về quyền ngôn ngữ ký hiệu cho các lãnh đạo người Điếc tích cực của các CLB trên toàn quốc.
🤲 Khoá tập huấn cung cấp kiến thức về Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật (CRPD) và tầm quan trọng của việc công nhận hợp pháp ngôn ngữ ký hiệu.
🔸 Xin cảm ơn Liên Đoàn Người Điếc Thế Giới và Quỹ Nippon, cũng như sự tham gia tích cực của các lãnh đạo CLB người Điếc để khoá tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *