Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Nâng cao nhận thức phòng chống bạo lực, xâm hại cho thanh niên Điếc

🔸 NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC, XÂM HẠI CHO THANH NIÊN ĐIẾC
#PARDVietnam đã tổ chức buổi chia sẻ về chủ đề trên cho 36 thanh niên điếc tại Tp.Vinh, Nghệ An. Với nhiều bạn, đây là lần đầu tiên biết đến những khái niệm này dù đã từng gặp phải trong cuộc sống hằng ngày.
🌿 Cùng nhau chia sẻ và học hỏi, buổi tập huấn đã tạo ra một không gian để nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực và xâm hại cho thanh niên điếc, mang lại hiểu biết và bảo vệ tốt hơn cho bản thân các bạn điếc và cộng đồng.
🌻 Xin cảm ơn quỹ Women’s Fund Asia đã hỗ trợ để hoạt động diễn ra thành công tốt đẹp.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *