Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Tập huấn “Ngôn ngữ kí hiệu”

  • by admin
  • Tháng Mười Hai 15, 2019

Mỗi lần tập huấn là tràn đầy những niềm vui và kiến thức mới. Các bạn Điếc cùng nhau cố gắng và tiến bộ lên từng ngày để tạo ra nhiều hoạt động cho cộng đồng Điếc tại địa phương mình trong tương lai.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *