Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Khóa tập huấn “Ngôn Ngữ Ký Hiệu”

  • by admin
  • Tháng Hai 28, 2019

Khóa tập huấn Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ ngày 10-14/07/2019 nằm trong dự án “Thắp sáng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam” do HandSpeak Việt Nam tổ chức, dưới sự tài trợ của VOICE, đã diễn ra thật hào hứng và để lại nhiều tiếng cười. Qua khóa tập huấn, những bạn Điếc tham gia đã sôi nổi bàn luận và sẵn sàng áp dụng những kiến thức đã học nhằm phát triển Ngôn Ngữ Ký Hiệu của địa phương mình.

HandSpeak Việt Nam chân thành cảm ơn tổ chức VOICE, The Spindle, NLR Mekong và các đối tác đã liên kết, hỗ trợ thực hiện chương trình này.

The training session on Sign Language from 10-14/07/2019 under the project “Brighten Vietnamese Sign Language” organized by HandSpeak Vietnam and funded by VOICE; was carried out joyfully. Deaf participants were excited to discuss and ready to apply what they have gained to develop their local sign language.

We would like to send our special thank you to VOICE, The Spindle, NLR Mekong and other partners for supporting this program

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *