Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Tập huấn: “Phương pháp tư vấn tâm lý cho trẻ em điếc và Nâng cao kiến thức về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” cho các giáo viên và nhân viên

🌟 Ngày 15/03 đến 16/03 vừa qua, gần 20 cán bộ và giáo viên đến từ 3 trường CDS Đà Nẵng – Trung Tâm Giáo Dục và Hỗ Trợ Người Điếc Miền Trung, Hearing & Beyond in Vietnam và Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Phú Ninh, Quảng Nam đã tham gia tập huấn với chủ đề “Phương pháp tư vấn tâm lý cho trẻ em điếc và Nâng cao kiến thức về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” do #PARDVietnam tổ chức.

🌻 Dưới sự dẫn dắt của TS. Dương Hiền Hạnh, các cán bộ giáo viên người điếc và người nghe đã có cơ hội được thảo luận, chia sẻ và lắng nghe một cách cởi mở qua đó trang bị các kiến thức về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các phương pháp tư vấn tâm lý hiệu quả, phù hợp cho trẻ em điếc.

✨ Tập huấn là một phần của Dự án Bình Đẳng và Hòa Nhập cho Phụ Nữ Điếc, được tổ chức bởi PARD Vietnam, với sự hỗ trợ địa điểm từ CDS Đà Nẵng. PARD xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý nhà trường, giảng viên, và các giáo viên đã hỗ trợ để buổi tập huấn diễn ra thành công.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *