Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Tập huấn “Phương pháp tư vấn tâm lý cho trẻ em điếc và Nâng cao kiến thức về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” cho các giáo viên

🌟 Ngày 12/01 vừa qua, gần 30 cán bộ và giáo viên Trường Khiếm Thính Lâm Đồng và Trung tâm Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật Đồng Nai đã tham gia tập huấn với chủ đề “Phương pháp tư vấn tâm lý cho trẻ em điếc và Nâng cao kiến thức về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” do #PARDVietnam tổ chức.
🌻 TS. Dương Hiền Hạnh, giảng viên của tập huấn, với nhiều hoạt động thú vị như vẽ tranh, thảo luận nhóm, đóng vai tình huống đã tạo ra không gian cởi mở để các giáo viên người nghe và người điếc cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức. Qua đó trang bị cho cán bộ và giáo viên kiến thức về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các phương pháp tư vấn tâm lý hiệu quả, phù hợp cho trẻ em điếc.
✨ Tập huấn là một phần của Dự án Bình Đẳng và Hòa Nhập cho Phụ Nữ Điếc, được tổ chức bởi PARD Vietnam. PARD xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý nhà trường, giảng viên, và các giáo viên đã hỗ trợ để buổi tập huấn diễn ra thành công

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *