Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Hội thảo “Thực trạng tiếp cận thông tin và sử dụng công nghệ của người điếc”

  • by admin
  • Tháng Bảy 18, 2021

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước. Vì vậy, Liên Đoàn Người Điếc Thanh niên Thế giới (gọi tắt là WFDYS) đã tổ chức hội thảo trực tuyến để cùng nhau tìm hiểu về sự tiếp cận thông tin của người điếc tại các quốc gia và những phát minh công nghệ dùng để hỗ trợ người điếc trong cuộc sống hằng ngày.

#PARDVietnam đã có buổi trao đổi thú vị và học hỏi nhiều sáng kiến công nghệ mới ở các nước bạn. Những thông tin này sẽ hỗ trợ PARD trong các hoạt động nhằm thúc đẩy việc tiếp cận thông tin của cộng đồng người điếc tại Việt Nam.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *