Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo GEDSI khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

  • by admin
  • Tháng Tám 3, 2021

Trong ba ngày 28-30/7, chị Nguyễn Trần Thủy Tiên – Giám đốc Trung tâm PARD cùng nhiều anh chị cựu sinh Úc, diễn giả, và chuyên gia trong lĩnh vực #GEDSI tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã thảo luận các vấn đề về GEDSI tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo GEDSI khu vực, do Australia Awards Philippines tổ chức. (2021 Regional Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) Leadership Summit: Breaking Barriers: Working Together Towards Inclusive Recovery)

Hội nghị gồm các tham luận, thảo luận chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra ý tưởng hành động, và hoạch định kế hoạch nhằm hỗ trợ cam kết kiên định và liên tục trong các chính sách và chiến lược phát triển của Chính phủ Úc về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và hòa nhập người khuyết tật để đóng góp cho tăng trưởng, hòa bình và an ninh, phát triển và ổn định.

Trong các buổi thảo luận nhóm, chị Thủy Tiên đã chia sẻ nhiều thông tin về cộng đồng người điếc và nêu lên những phương án hành động mà #PARDVietnam và cộng đồng người điếc đang cùng nhau thực hiện để tiến tới một xã hội hòa nhập và bình đẳng. Bên cạnh đó, các chuyên gia từ nhiều nước khác đã chia sẻ bài học kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau và đóng góp nhiều ý tưởng hành động thiết thực.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *