Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Chia sẻ những câu chuyện thành công và bài học kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án cộng đồng tại địa phương

  • by admin
  • Tháng Ba 28, 2021

Vào ngày 20-21/03/2021, PARD Vietnam và đại diện các Câu lạc bộ/ Nhóm người điếc vùng đồng bằng sông Cửu Long đã cùng nhau ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện thành công và bài học kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án cộng đồng tại địa phương.

PARD Vietnam xin cảm ơn sự đồng hành và nỗ lực của tất cả các nhóm người điếc trong suốt một năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của cộng đồng người điếc và ngôn ngữ ký hiệu.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *