Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Chúc mừng top 10 của cuộc thị NOW-Deaf!2023

Chúc mừng top 10 của cuộc thị NOW-Deaf!2023
🎉 #PARDVietnam xin công bố 10 nhóm sẽ vào vòng tiếp theo của 𝗡𝗢𝗪-𝗗𝗲𝗮𝗳! diễn ra tại Tp.Đà Lạt.
🤟 #PARDVietnam xin gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các CLB và Nhóm Người Điếc trên toàn quốc với cuộc thi NOW-Deaf!
Hãy cùng chờ đón những sáng kiến và giải pháp tác động tích cực đến cộng đồng người điếc của các CLB người điếc nhé 💡
🏆 𝗡𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗗𝗲𝗮𝗳 𝗪𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝗗𝗲𝗮𝗳 – Không thể nói về người Điếc mà không có người Điếc (𝗡𝗢𝗪-𝗗𝗲𝗮𝗳!) là cuộc thi sáng kiến dự án dành cho các Câu Lạc Bộ Người Điếc trên toàn quốc do Trung Tâm PARD khởi xướng nhằm tìm kiếm những giải pháp được lên ý tưởng và vận hành bởi người điếc để xóa bỏ rào cản của cộng đồng người điếc.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *