Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Dự án chiến thắng NOW-DEAF! Chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè quốc tế

 DỰ ÁN CHIẾN THẮNG NOW-DEAF! CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỚI BẠN BÈ QUỐC TẾ
Tháng 5 vừa qua, CLB Thanh Niên Điếc Quảng Ngãi đã dành giải nhất cuộc thi NOW-Deaf! 2023 với dự án “Nâng cao năng lực thanh niên Điếc thông qua làm bánh” 🍰. Sau 3 tháng triển khai, người điếc tại tỉnh Quảng Ngãi đã trang bị cho mình kỹ năng làm nhiều loại bánh khác nhau và đang lập kế hoạch cho tiệm bánh tương lai. Nhóm lãnh đạo đã phát triển kỹ năng quản lý dự án qua việc thực hiện các hoạt động dự án.
🌻 Ngày 27.08, #PARDVietnam và CLB thanh niên điếc Quảng Ngãi đã tổ chức buổi Tham quan học hỏi trực tuyến cùng các tổ chức đến từ Châu Phi, châu Á và châu Âu. Người tham gia bày tỏ mong muốn áp dụng mô hình của dự án tại đất nước của họ và kết nối với CLB trong tương lai.
🌿 Xin cảm ơn The ConstellationVoice đã hỗ trợ chương trình này.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *