Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

SignShow Học Bổng Lãnh Đạo Điếc Thế Giới

  • by admin
  • Tháng Tám 18, 2021

𝐒𝐢𝐠𝐧𝐒𝐡𝐨𝐰 là chương trình do #PARDVietnam tổ chức với mong muốn tạo ra không gian nơi mà cộng đồng người điếc chia sẻ về kinh nghiệm, trải nghiệm cuộc sống và bày tỏ quan điểm về những lĩnh vực khác nhau. Qua đó, nâng cao nhận thức của xã hội về cộng đồng người điếc và tạo ra sự kết nối giữa người nghe và người điếc.

Vào ngày 14/8/2021, chương trình #SignShow đầu tiên đã diễn ra với chủ đề Học Bổng Lãnh đạo Điếc Thế giới. Diễn giả khách mời là anh Phieter Angdika. Anh là người nhận được học bổng này năm 2021. Người điều phối chương trình là Thạc sĩ Nguyễn Trần Thủy Tiên, Giám đốc Trung Tâm PARD. Chị cũng là người Điếc Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng này năm 2013.

Tại SignShow, diễn giả và người tham gia đã thảo luận rất sôi nổi. #PARDVietnam xin tổng kết những lời khuyên hữu ích trong chương trình:

  • Sự chủ động của mỗi người là yếu tố quan trọng để các bạn chuẩn bị tốt cho việc nộp học bổng.
  • Hãy có những hình mẫu người điếc thành công làm động lực phấn đấu và cố gắng phát triển bản thân.
  • Gia đinh hãy luôn đồng hành với trẻ điếc và người điếc. Cha mẹ hãy học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp, kết nối với con của mình và ủng hộ những mong muốn của trẻ điếc.
  • Nếu bạn nhận được học bổng, sau khi học xong hãy quay về chung tay góp sức để vận động chính sách, phá bỏ rào cản và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng người điếc Việt Nam

Trung tâm PARD rất vui khi nhận được sự đồng hành của tất cả mọi người. Hẹn gặp lại vào những SignShow tiếp theo!

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *