Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Hội thảo tham vấn về giám sát việc thực hiện CRPD tại Việt Nam

  • by admin
  • Tháng Tư 5, 2021

Vào ngày 05/04/2021, Trung Tâm PARD và đại diện của các tổ chức người điếc, người khuyết tật, doanh nghiệp khác đã cùng nhau thảo luận về các chỉ số giám sát việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) trong lĩnh vực việc làm tại Việt Nam.

Tất cả mọi người đã có một ngày làm việc năng suất và nhiều ý kiến đóng góp đã được ghi nhận nhằm thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật trong lĩnh vực việc làm.

Hội thảo do Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng tổ chức, dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Nauy tại Việt Nam.

Related Posts