Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Nhật ký NOW-DEAF! 2023

Nhật ký NOW-DEAF! 2023
Một phần rất được các nhóm thi mong chờ của NOW-Deaf! chính là các trò chơi kết nối 🤝 nhằm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm của các CLB người điếc.
🔸 Các trò chơi đòi hỏi sự nhạy bén, đoàn kết, kiến thức và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù chỉ mới làm quen với nhau nhưng các thành viên của các nhóm rất tích cực tham gia và phối hợp nhịp nhàng trong các trò chơi.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *