Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

PARD Vietnam tại Hội nghị Hiệp Hội Phiên Dịch Viên Ngôn Ngữ Kí Hiệu Quốc Tế 2023

PARD VIETNAM TẠI HỘI NGHỊ HIỆP HỘI PHIÊN DỊCH VIÊN NGÔN NGỮ KÝ HIỆU QUỐC TẾ 2023
🔸 Hội nghị WASLI 2023 diễn ra tại đảo Jeju, Hàn Quốc với sự tham gia của gần 400 phiên dịch viên NNKH trên toàn thế giới. Các phiên dịch viên của #PARDVietnam đã thu nhận được những kiến thức quý báu từ các bài thuyết trình, kỹ thuật phiên dịch, và các nghiên cứu trong lĩnh vực này.
🤝 Bên cạnh đó, PARD đã kết nối và trao đổi kinh nghiệm với phiên dịch viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Hội nghị năm nay cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa phiên dịch viên người điếc và người nghe để đảm bảo khả năng tiếp cận tối ưu nhất cho cộng đồng người điếc.
🌟 PARD không ngừng tạo cơ hội và nâng cao trình độ chuyên môn cho các phiên dịch viên NNKH để cùng nhau hướng tới môi trường hòa nhập và tiếp cận cho người điếc.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *