Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Vừa qua, PARDVietnam cùng các đối tác tổ chức đến từ 13 quốc gia đã họp mặt tại Bangkok, Thái Lan

📣 Vừa qua, #PARDVietnam cùng các đối tác tổ chức đến từ 13 quốc gia đã họp mặt tại Bangkok, Thái Lan để tham dự sự kiện Kết nối và Học hỏi do The Constellation tổ chức.
🤟 Với chủ đề “Tôn vinh đóng góp của chúng ta vào một xã hội hoà nhập”, PARD cùng các tổ chức khác đã chia sẻ kinh nghiệm về việc thúc đẩy sự hoà nhập của các nhóm cộng đồng khác nhau, khơi dậy các sáng kiến mới cho một thế giới nơi mà mọi tiếng nói đều được tôn trọng.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *