Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Sự kiện trao đổi kinh nghiệm “cùng nhay thành công” tại Thái Lan

Đầu tháng 12 vừa qua, chị Nguyễn Trần Thủy Tiên – Giám đốc #PARDVietnam vinh dự được mời tham gia điều hành Sự kiện trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức NOW-Us 💪 (Không thể nói về chúng tôi mà không có chúng tôi) trong khu vực Đông Nam Á.
Tại đây, các đại biểu từ các nước Philipine, Lào, Campuchia và Indonesia đã cùng tham gia thảo luận sôi nổi, trao đổi kiến thức và tích cực học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về các hoạt động mang tác động tích cực đến cộng đồng.
📣 Đặc biệt, chị Thủy Tiên với vai trò người điều hành đã mang đến nhiều hoạt động tương tác thú vị giúp người tham gia dễ dàng hiểu hơn về cách làm việc trong một nhóm có sự đa dạng về bản sắc và văn hóa.
🌟 PARD Vietnam rất tự hào được chia sẻ lại những khoảnh khắc đáng nhớ này đến các bạn, đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến tổ chức #Voice đã tạo cơ hội học hỏi cho chúng tôi.

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *