Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Donate Now

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00

Hội Thảo Quốc Tế “Công ước về quyền của người khuyết tật và quyền ngôn ngữ ký hiệu”

 HỘI THẢO QUỐC TẾ “CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ QUYỀN NGÔN NGỮ KÝ HIỆU”
Hội thảo được diễn ra vào ngày 01/11 tại Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc, Tp.Hà Nội với sự tham gia của đại diện các cơ quan ban ngành, đại diện của UNDP tại Việt Nam, đại diện Liên Đoàn Người Điếc Thế Giới, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Ban vận động Hội người Điếc Việt Nam, các tổ chức của và vì người khuyết tật, cùng các CLB người Điếc đến từ các tỉnh thành trên khắp cả nước.
✨ Hội thảo đã mang đến cơ hội giới thiệu Công ước về quyền của người khuyết tật và quyền ngôn ngữ ký hiệu, chia sẻ về bối cảnh và nhu cầu của cộng đồng người Điếc đến các cơ quan và tổ chức công tác trong lĩnh vực người khuyết tật. Từ đó kêu gọi cộng đồng người Điếc và các bên liên quan đồng hành cùng nhau nhằm vận động chính sách để tiến tới một xã hội nơi người Điếc có thể tiếp cận đầy đủ với ngôn ngữ ký hiệu.
🤝 Hội thảo được tổ chức bởi PARD Vietnam với sự hỗ trợ từ chương trình UNDP in Việt Nam, Liên Đoàn Người Điếc Thế Giới World Federation of the Deaf RyThe Nippon Foundation (日本財団).

Related Posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *